La Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi participa en el projecte The Europe Challenge, una iniciativa que vol afrontar alguns dels reptes europeus més importants, com el futur de la salut i el medi ambient, treballant en xarxa amb usuaris i usuàries de biblioteques d’arreu del continent. El tret de sortida del projecte serà un acte virtual que tindrà lloc el 9 de maig, coincidint amb la commemoració del Dia d’Europa.

El projecte compromet i capacita les biblioteques a participar i les seves comunitats de persones usuàries a participar en el redisseny del futur de l’espai públic, des d’una perspe ctiva social global. Per mitjà d’aquesta iniciativa s’organitzaran activitats i s’oferirà suport metodològic, recursos i espais per compartir experiències sobre el futur de les nostres societats més properes. Des de l’intercanvi cultural entre els centres, s’estudiaran reptes com la mobilitat, el clima, les migracions, la inclusió, les desigualtats, la digitalització i l’accés a la sanitat, entre altres.

En el cas de Sant Boi, es treballarà com les biblioteques poden contribuir a replantejar la naturalització dels espais urbans de la ciutat per a la millora de la salut i la biodiversitat. Des de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer s’impulsaran accions de cara a la salut de les persones, el seu benestar emocional, la millora de la qualitat de vida i la construcció d?una ciutat verda i saludable.

Al voltant de 65.000 biblioteques públiques escampades arreu d?Europa representen una gran quantitat d?espais culturals públics i se gurs i que actuen com a centres de coneixement, interacció social i de suport a la comunitat. The Europe Challenge vol enfortir el paper de les biblioteques públiques per aportar coneixement de cara a la resolució de reptes locals.

Amb aquesta col·laboració innovadora, s’aporta una perspectiva europea als contexts locals i internacionals on treballen les biblioteques.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here