Gavà reforça la neteja i la desinfecció de l’espai públic

0
5

Des d’ahir, 23 de març l’Ajuntament de Gavà ha intensificat les tasques de neteja i desinfecció a la via pública. Aquesta ha estat  una de les mesures acordades pel comitè de coordinació COVID-19, que presideix l’alcaldessa Raquel Sánchez.

Es preveu intensificar la neteja i desinfecció d’espai públic, sempre que no plogui ni bufi vent fort, ja que en aquestes condicions els tractaments no serien prou efectius. La intenció és reforçar la desinfecció amb la polvorització d’una solució d’aigua i lleixiu al 0,1% en els indrets on es pot produir un major trànsit de persones: entorn de centres sanitaris, residències, farmàcies, establiments d’alimentació, entitats financeres i àrees de contenidors.

També està previst desinfectar amb una solució d’aigua i lleixiu al 0,5% o productes específics equivalents, les superfícies de marquesines d’autobusos, bancs del mobiliari urbà, caixers automàtics, ascensor de Lamote de Grignon i les baranes i passamans de les escales.

En els indrets abans esmentats, la desinfecció es farà diàriament. Les tasques es realitzaran majoritàriament en horari de tarda-nit per minimitzar les molèsties. Totes les desinfeccions que es realitzen són innòcues, tant per a les persones com per als animals. A més, s’habilitarà el camió cuba per reforçar les tasques de desinfecció durant la nit.

D’altra banda, l’Ajuntament manté els serveis de recollida de residus domiciliaris i comercials a través dels contenidors del carrer i del Porta a Porta amb la mateixa freqüència i horaris habituals.  Resten aturats fins a nou avís els serveis de recollida  de mobles, restes vegetals i residus especials, així com els serveis de deixalleria fixa, mòbil i Punt Verd de plaça Catalunya.

Per a una correcta gestió dels residus domiciliaris, l’Ajuntament ha publicat, a través de les xarxes socials, material divulgatiu per procedir correctament en els casos que hi hagi una persona amb positiu o en quarantena. Les instruccions de l’Agència de Residus en aquest escenari són: facilitar un cubell específic, preferiblement amb tapa i amb pedal d’obertura, a la persona que es troba confinada en l’habitació. Tots els residus de la persona malalta s’han de dipositar en una bossa de plàstic que cal tancar adequadament. A la sortida de l’habitació ha d’haver una segona bossa d’escombraries on es dipositarà la primera bossa i els guants i mascareta emprats pel cuidador. Aquesta segona bossa es tancarà adequadament abans de sortir de l’habitació i es dipositarà amb la resta dels residus domèstics a la bossa d’escombraries corresponent al cubell de fracció resta. Cal recordar que està totalment prohibit dipositar-les en qualsevol altra fracció (orgànica, plàstic, paper, vidre o tèxtil).

En quant a la població en general, la gestió dels residus domiciliaris ha de seguir sent la mateixa, és a dir, els residus de les nostres llars es poden continuar dipositant als contenidors corresponents de paper, vidre, plàstics i metalls, orgànica i resta. Això sí, cal intentar reduir al màxim la generació de residus, especialment la fracció resta, i no s’han de deixar residus voluminosos a la via pública (mobles, matalassos, electrodomèstics…), mantenint-los a casa fins que reobrin els serveis de deixalleria. Per cert, els guants de làtex o nitril que es fan servir per fer la compra o altres usos no han de dipositar-se al contenidor groc, sinó al de resta.

El comitè de coordinació COVID-19 també ha fet un balanç de les intervencions policials a la via pública per garantir el compliment de les restriccions decretades per l’estat d’alarma. Des de divendres i durant el cap de setmana s’han interposat una cinquantena de sancions.

El comitè manté reunions diàries, via telemàtica, per supervisar i establir noves intervencions d’acord amb l’estat d’emergència del Pla de Protecció Civil. L’objectiu és inequívoc: frenar la propagació del coronavirus i garantir la prestació dels serveis municipals, d’acord amb les indicacions del Govern espanyol i de la Generalitat de Catalunya.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here