El pressupost de l’Ajuntament de Gavà per a 2021 manté la dinàmica creixent dels darrers anys amb un increment del 7,3% respecte al de l’any passat. Els comptes municipals pugen a 58.441.342,24 euros, confirmant-se l’evolució positiva dels pressupostos.

L’alcaldessa Raquel Sánchez ha afirmat que “aquest és un pressupost marcat pel context actual derivat de la pandèmia. I hem focalitzat una part important de les seves línies estratègiques a afrontar les urgències i les conseqüències socials i econòmiques derivades de la COVID-19. Reforcem les polítiques destinades a les persones i famílies que ho estan passant malament i ens dotem dels recursos necessaris per garantir que el nostre suport arribi a tothom que ho necessiti”.

Per a l’alcaldessa, el pressupost de 2021 també serà un instrument útil i responsable per afrontar la recuperació econòmica “per continuar donant ajudant els sectors més afectats per les mesures de contenció del virus i per reforçar els programes destinats a millorar l’ocupació. L’atur ha crescut a la ciutat, com ho ha fet arreu del país, i cal destinar els recursos necessaris per capgirar aquesta situació”.

A més prioritzar l’atenció a les persones més afectades socialment per la crisi, el pressupost continua avançant en la millora dels equipaments i dels centres educatius, i consolida les polítiques generadores de progrés social, benestar i igualtat per a les persones i les famílies.

Alhora, permetran seguir avançant en la transformació del municipi de la mà de projectes estratègics que refermaran Gavà com a referent de ciutat sostenible, equitativa, equilibrada i generadora de nova activitat econòmica. Entre ells, el Pla Local d’Habitatge que, segons l’alcaldessa, “guiarà el creixement natural de Gavà adaptant- lo al nostre model equilibrat i sostingut. Hem de donar resposta a la demanda d’habitatge que hi ha a la ciutat i a l’entorn metropolità. Demanda d’habitatge assequible i també per a col·lectius com gent gran, joves o persones amb discapacitat”.

El pressupost de 2021 també reforça la millora de l’espai públic i les accions en matèria de seguretat i convivència.

Tot plegat –segons ha anunciat Raquel Sánchez, amb una congelació dels impostos i taxes municipals “perquè en una situació com l’actual no hem volgut demanar un esforç fiscal més gran a la ciutadania tot i que els recursos són del tot necessaris”. També es garanteix, un exercici més, la reducció del deute.

Sánchez s’ha mostrat esperançada en què l’evolució de la pandèmia no obligui a fer canvis en l’estratègia pressupostària. “Amb la prudència i el rigor amb què hem actuat fins ara podrem portar-los a terme i també fer front a les realitats canviants que es deriven d’aquesta situació”.

L’alcaldessa ha destacat l’esforç del govern municipal “per arribar a acords amb la resta de grups municipals i poder sumar les màximes sensibilitats atès aquest moment complicat” i ha apel·lat a la responsabilitat de les formacions de l’oposició “perquè, en definitiva, el pressupost és un instrument al servei de la ciutadania”. En aquest sentit, ha avançat el vot favorable de Junts per Gavà.

Increment per atendre els reptes actuals i de futur

L’increment del 7% dels comptes es destinarà, una vegada consolidades les despeses orientades als serveis a les persones i al manteniment de la qualitat de l’espai públic, al desenvolupament del territori i la transició ecològica, per una banda, i al desenvolupament econòmic de la ciutat i a l’economia circular, per l’altra.

Així, creixen un 16,17% els recursos destinats a l’àmbit d’Acció Social, Ciutat Educadora i Cultura; i un 13,61% al Desenvolupament del Territori i la Transició Ecològica. Cal fer notar també l’increment del 26,01% a l’àmbit d’Espai Públic. I l’augment del 109,64% a Govern Obert i administració electrònica,

Les despeses en béns i serveis augmenten un 2,03%. Les transferències corrents ho fan un 1,37%, bàsicament destinades a finançar els serveis que presten les empreses municipals –una aportació de 10’5 milions a PRESEC i una altra de prop de 1’2 milions a GTI–, i a consolidar les subvencions i els ajuts a la ciutadania.

La important aportació a GTI permetrà el desenvolupament de projectes estratègics en l’àmbit territorial del municipi, com són Gavà Ponent, el sector d’activitat econòmica sostenible Els Joncs i l’Espai Roca, i l’execució del Pla Local d’Habitatge. Quant a PRESEC, el pressupost garanteix poder continuar amb la implementació del nou model de gestió de residus i l’aposta per reciclatge, i mantenir les tasques de desinfecció i neteja de l’espai públic per evitar la propagació de la COVID.

En el pressupost 2021, el capítol d’inversions s’incrementa un 330,41% donat l’impuls que es vol dedicar als projectes estratègics, com, entre d’altres, la renovació de tot l’enllumenat públic i la nova carretera C-245.

El capítol de despeses de personal preveu un creixement del 0,62% corresponent als increments legalment previstos, la inclusió de vacants i el creixement fruit de nous projectes com la nova escola bressol o la participació en el projecte Gavius.

Congelació fiscal

Els estalvis generats els darrers anys en la càrrega financera, fruit de les polítiques de reducció del deute permeten afrontar l’increment de la despesa sense que això repercuteixi en la factura fiscal.

Així, per a 2021, es congelen tots els impostos municipals, si bé es preveu un increment d’ingressos per impostos directes en un 2,6%. Aquest augment respon a la bona evolució de l’Impost de Béns Immobles, i la delegació de la gestió i recaptació de la majoria de tributs a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, a partir de l’any vinent.

També es congelen les taxes i es consolida la taxa de recollida i tractament de restes de jardineria, per a propietaris de solars de 500 m2 o més, quedant exempts aquells que acreditin la contractació d’aquest servei a una empresa de jardineria.

Es mantenen també les bonificacions i ajudes fiscals actuals. El 2021 els restauradors continuaran quedant exempts del pagament de la taxa d’ocupació de via pública per a les terrasses mentre no recuperin l’activitat habitual.

Quant als ingressos, també creixen les previsions dels rendiments patrimonials en millorar les concessions efectuades darrerament. També s’incrementen les transferències i subvencions d’altres administracions en un 5,23%. Així, augmenten les aportacions de la Generalitat de Catalunya per Serveis Socials i Ocupació prop del 30%, i de la Diputació de Barcelona en un 9%.

1 milió menys de deute

Els estalvis acumulats els darrers anys, fruit de la bona gestió econòmica, també permeten continuar amb la reducció del deute municipal.

A finals de 2021, es preveu que el deute municipal baixi en termes absoluts més de 956.000 euros i se situï en 20.046.000 euros. La ràtio de deute per habitant entre 2020 i 2021 es reduirà en 20 euros (de 449,07 a 428,62).

La ràtio legal d’endeutament passarà així del 39,92% al 37,32, molt lluny del límit del 110% que marca la Llei d’Hisendes Locals.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here