El passat divendres, 15 de febrer, va quedar constituïda a Gavà la Taula de Salut Mental. Es  tracta d’un espai de treball que té l’objectiu de donar a conèixer la situació de les persones afectades per un trastorn mental i les seves famílies. A més, esdevenen un espai de reflexió i intercanvi de recursos i treball col.laboratiu entre els professionals i els agents relacionats amb l’atenció a la salut mental del territori.

La creació d’aquesta Taula té com a objectiu impulsar el coneixement mutu dels diferents agents que intervenen, millorar la coordinació i conèixer allò que cal fer per millorar la salut mental de la ciutat, defensar els drets de les persones afectades i treballar de forma conjunta per millorar els recursos sanitaris i socials existents i crear aquells que siguin necessaris.

La Taula està formada per professionals dels centres de recursos assistencials de salut mental a la ciutat, associacions i federacions de famílies i persones amb problemes de salut mental, entitats del tercer sector que treballen per la inclusió de persones amb problemes de salut mental, entitats proveïdores de serveis de salut mental i les administracions implicades com són l’Ajuntament de Gavà, el Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez ha manifestat que “la constitució d’aquesta Taula és un pas molt important per abordar i treballar des de perspectives més integrals les situacions relacionades amb la salut mental”. En aquest sentit, Sánchez ha explicat que “la Taula neix arran de la necessitat detectada d’establir un marc de reflexió, d’anàlisi i diagnosi i poder desenvolupar un projecte conjunt on executar tot un seguit d’accions”.

Raquel Sánchez afirmar que “els objectius que ens marquem són ambiciosos però si volem una ciutat cohesionada i inclusiva hem de treballar des d’unes perspectives més integrals i ho hem de fer amb el suport i la implicació dels agents que intervenen aportant el seu coneixement i la seva experiència”. La finalitat és “establir una xarxa dels diferents recursos i establir estratègies per tal que les persones que tenen un problema de salut mental i els seus familiars tinguin un acompanyament i tornin a recuperar el seu paper com a ciutadà de ple dret”. 

L’acte de divendres va comptar amb la conferència “Model de recuperació, ciutadania i salut mental” a càrrec del doctor Emiliano Rojo, Director Mèdic Benito Menni.  Rojo ha estat també impulsor de les taules de Salut Mental al Vallès Oriental i a Sant Boi. En la seva intervenció ha explicat que “una Taula de Salut Mental és una eina molt útil quan el seu enfocament i importància no es dóna tant a l’assistència sanitària, és a dir a la malaltia, sinó a la salut. En aquest sentit Rojo considera vital “la promoció de la salut, la prevenció del trastorn i la detecció a través dels centres de salut primària i del sistema educatiu. Un cop detectat el problema, els especialistes s’encarreguen de la seva diagnosi i tractament així com del posterior seguiment”. D’altra banda, Rojo considera que “si volem augmentar el nivell de salut mental d’una població és molt important dotar-se d’un espai de trobada entre qualsevol agent que participi d’aquesta ciutat”.

Finalment ha destacat que “la implicació de l’Ajuntament és bàsica com entitat local per tal de coordinar i potenciar la creació d’un grup motor”. Per Rojo “és important una fase de diagnosi i un pla d’acció per prioritzar els problemes. Per generar un punt de vista d’activitat feminista on hi hagi més col·laboració en lloc de competició, més cura de l’altre en comptes de fer servir la por, és vital comptar amb espais com els que s’impulsen a través de les taules de salut mental”.

Un cop constituïda avui la Taula de Salut Mental a Gavà es crearà un grup motor que ha d’elaborar un pla de treball de la Taula i dinamitzar-la. Així mateix, es farà una diagnosi de la situació al municipi amb les persones que integren aquesta Taula i es durà a terme la redacció d’un Pla de salut mental. A partir d’aquí Raquel Sánchez ha explicat que “aquesta diagnosi ens permetrà implementar programes, actuacions, dotar-nos d’eines per garantir aquesta integració i inclusió de les persones amb problemes de salut mental”. Aquesta diagnosi es farà amb el suport de la Diputació de Barcelona i s’establiran diferents estratègies i grups de treball per abordar situacions com l’accés a l’habitatge, l’accés a una feina, l’accés a l’esport o qualsevol altra activitat en condicions d’igualtat i dignitat.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here