Gavà invertirà més de 700.000 euros en asfaltatge de carrers

S’actuarà en 15 carrers del nucli urbà, Gavà Mar i ca n’Espinós

L’Ajuntament de Gavà ultima la campanya d’asfaltatge anual. La intervenció se centrarà en els vials més degradats i prioritza aquells que més necessiten actuacions de reforç del ferm. S’actuarà en 15 carrers del nucli urbà, Gavà Mar i ca n’Espinós, i en dos camins del Parc Agrari, amb una superfície d’intervenció de 16.000 metres quadrats.

L’alcaldessa Gemma Badia, ha posat en valor l’abast de la intervenció, que ve precedida d’un acurat estudi per part d’una empresa especialitzada en la detecció, localització i alerta de desperfectes en el paviment urbà. “S’ha fet servir un mètode innovador que permet detectar l’estat de les vies i avaluar aquells punts que necessiten una actuació més urgent. Fruit dels resultats d’aquest estudi hem decidit ampliar la inversió prevista inicialment, passant de 250.000 a 710.270 euros per atendre les necessitats detectades. És la inversió més costosa dels darrers anys cosa que demostra la solvència que hem volgut aplicar”, ha explicat.

En aquelles vies on el deteriorament hagi malmès la capa intermèdia de la capa de rodadura, es farà una intervenció de sanejament i de reforç prèvia a la pavimentació final i pintat de la senyalització horitzontal.

El pla de treball també inclou la repavimentació de camins agrícoles en el marc del conveni signat amb el Parc Agrari del Baix Llobregat. També està inclosa en aquesta campanya l’actuació en la vorera de banda muntanya del tram final de l’avinguda Europa entre els carrers Escala i Llançà, actuació molt esperada pel veïnat.

Els treballs de pavimentació començaran a finals de mes, treballant simultàniament al nucli urbà i a Gavà Mar, ja que al barri marítim els treballs requereixen més temps d’execució. En aquest sector, prèviament a l’asfaltatge, es col·locaran barreres antiarrels a les bandes de vorera per evitar que els pins aixequin novament l’asfalt. És una actuació molt més costosa econòmicament però que garanteix més durabilitat del ferm i, per tant, més eficiència en la inversió.