El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) per a infants fins a 6 anys i les seves famílies té la seu a l’equipament municipal Espai Sant Jordi

Gavà compta amb un nou servei d’atenció especialitzada per a infants de fins a 6 anys que presenten o estan en rics de patir algun trastorn en el seu desenvolupament, ja sigui permanent o transitori. Es tracta del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, CDIAP, amb seu a l’equipament municipal l’Espai Sant Jordi (carrer d’Àngela Roca, 2) on l’Ajuntament ha cedit diferents sales. És un servei gratuït, gestionat per la cooperativa d’iniciativa social sense afany de lucre Delta i atén infants amb problemes en el seu desenvolupament des de la concepció fins als sis anys. “Estrenem el servei a Gavà amb tres sales que estan enfocades sobretot al tractament individual dels nens i nenes que tenen dificultats en el llenguatge, psicomotriu o infants amb trets autistes, retards en el desenvolupament, o maduratius. Amb la nostra atenció milloraran tots aquestes aspectes, inclús alguns en un any arriben a una normalitat”, explica la presidenta de la Cooperativa Delta, Pepa López qui afegeix que és un servei “adreçat també als pares i mares que estan molt en la sessió de tractament. És un treball amb els pares i les escoles quan els nens i les nenes estan escolaritzats. També hi ha un treball de xarxa amb les escoles, amb els professors, amb les tutores i amb els pediatres que són un agent derivador de nens i nenes amb dificultats”.

La instal·lació del centre a Gavà era una reivindicació d’anys de les famílies que fins ara tenien que desplaçar-se a Viladecans o Castelldefels per tal que els seus fills i filles rebessin tractament . “Era absolutament necessari que aquest servei es pogués prestar aquí a la nostra ciutat. Es farà a l’Espai Sant Jordi que després de la cessió a l’Ajuntament per part de la Fundació La Caixa hem anat incorporant diferents usos. Crec que es donarà un salt qualitatiu substancial per a les famílies i sobretot per als més petits”, explicava l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez.

Les sales on es faran els tractaments tenen gran amplitud i són molt lluminoses. En un futur no es descarta ampliar les instal·lacions del Centre. Per a l’alcaldessa “no només hem de centrar-nos a l’etapa educativa obligatòria sinó també en aquesta primera infància que va fins els 6 anys. Hem de posar a l‘abast de les famílies, dels més petits i de les més petites, les eines per solucionar els problemes que es detecten els més aviat possible perquè aquests primers 6 anys són absolutament imprescindibles i marquen molt el futur desenvolupament, l’aprenentatge i els coneixements dels nostres infants. Per tant, el compromís de la ciutat de Gavà, de l’Ajuntament és continuar per aquest camí”.

Funcionament del CDIAP

L’objectiu del CDIAP és potenciar el desenvolupament i benestar dels infants, així com intervenir en el seu entorn per adequar-lo a les seves necessitats i que sigui el més favorable possible. S’ofereix una actuació integral amb l’infant i la seva família, a càrrec d’un equip professional que integra les disciplines de psicologia, neuropediatria, fisioteràpia, logopèdia i treball social, entre altres.

Les àrees d’intervenció del CDIAP són la prevenció, la detecció, l’avaluació i diagnòstic: la intervenció terapèutica, l’orientació i acompanyament i la coordinació amb altres serveis. Les detallem a continuació:

Les activitats de prevenció tenen l’objectiu d’evitar l’aparició dels trastorns en la petita infància, disminuir les seves conseqüències i/o evitar que esdevinguin crònics. Per això es potenciarà el Grup de Treball de Serveis d’Infància de Gavà, que integra diversos serveis i professionals que actuen amb els infants i les seves famílies en qualsevol àmbit, educatiu, sanitari, social, de salut o de lleure. Dins de la prevenció, també es realitzaran xerrades sobre desenvolupament infantil destinades a pares i mares.

Les activitats de detecció volen identificar, el més aviat possible, els trastorns en el desenvolupament dels infants i/o situacions de risc per derivar-los a serveis especialitzats. És treballa en l’àmbit educatiu, orientant el professorat dels signes d’alerta i d’estratègies metodològiques que donin resposta a les necessitats de cada nen o nena; en l’àmbit sanitari (ambulatoris) i en l’àmbit social (Serveis Socials d’Atenció primària, Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència, i SIAD, entre altres).

L’avaluació i diagnòstic es durà a terme a través de visites diagnòstiques, consistents en una entrevista inicial amb els pares i l’infant i posteriors exploracions psicològiques i neuropediàtriques i valoracions sociofamiliars, fisioterapèutiques o logopèdiques. També es realitzen reunions amb els equips professionals que atenen l’infant i/o la seva família. Posteriorment, es remeten a les famílies les conclusions i, en cas, que l’infant requereixi atenció s’ofereix suport, acompanyament i orientació.

L’atenció i intervenció terapèutica implica un treball amb l’infant i acompanyament a les famílies. També es realitzarà una tasca de seguiment i coordinació amb l’entorn més proper. Les intervencions poden ser individuals o en grup.

Independentment de la intervenció amb l’infant, es farà un treball d’orientació i acompanyament amb la família amb l’objectiu d’enfortir-la destacant les potencialitats que té i ajudant-la a fer front a les dificultats. La intervenció es basarà en entrevistes personalitzades i participació en les sessions de tractament dels fills/es. També es crearan grups de pares i mares.

Per potenciar el desenvolupament de l’infant i la seva família, es potenciarà la coordinació amb els diferents agents educatius, socials i sanitaris que tenen competència en la primera infància.gavaraquel

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here