L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, va presentar ahir el Pla per l’Ocupació de Gavà 2016-2017, que té el lema “Gavà impulsa, jo trobo feina”. Aquest pla intensifica les accions que s’estan duent a terme per promoure la creació de llocs de treballs amb la implicació de la ciutadania i amb una major dotació de recursos.
Segons l’alcaldessa, “aquest pla està destinat a articular, a posar en comú, totsaquells programes que des de l’Ajuntament posem en marxa i reforçar-los. Unes accions que estan destinades a trobar feina, a generar possibilitats de creació d’autoocupació, a subvencionar les contractacions i a oferir eines formatives a les persones en situació d’atur”. Amb aquest pla, l’Ajuntament pretén beneficiar un miler de persones “insistint en aquells col·lectius que tenen més dificultats per trobar feina i amb programes que tinguin un interès social i econòmic, que incideixin en el territori i que aportin un retorn tant a la persona que busca feina com a la persona que l’ofereix”, ha afegit.
“Gavà impulsa, jo trobo feina” apel·la a la corresponsabilitat de la ciutadania per fer front a l’atur, una situació que pateixen 2.796 gavanencs i gavanenques (el 13,38% de la població activa). Per a l’Ajuntament, l’èxit de les polítiques per a l’ocupació passa per una resposta proactiva de la ciutadania, és a dir, que aquesta s’impliqui activament per trobar una feina, formar-se laboralment o obrir un negoci. Aquest mateix compromís és el que demana a les empreses, a les quals s’ofereixen ajudes econòmiques per a la contractació de persones en situació d’atur.

En aquesta suma d’esforços per lluitar contra l’atur també es compta amb les administracions supramunicipals. Els recursos que hi destinaran Ajuntament, AMB, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya pugen a prop de 2,8 milions d’euros.

 

Salari mínim de 1.075 euros

La concreció tant dels col·lectius beneficiaris com dels projectes que s’hi encabeixen és un dels eixos estratègics el Pla per l’Ocupació de Gavà, que serà coherent amb la demanda feta per l’alcaldessa de Gavà, junt amb altres alcaldes de la comarca, sobre la necessitat que a Catalunya es fixi un Salari Mínim Interprofessional de 1.075 euros mensuals (el SMI fixat pel Ministeri de Treball i Seguretat socials és de 655,20 euros).

“Refermen el compromís, que va ser ratificat pel Ple, que no només tots els salaris que es paguin dins de l’administració tinguin aquest salari mínim, sinó que traslladem aquesta condició als plans d’ocupació que generem i a les contractacions que subvencionem a les empreses”, ha explicat Raquel Sánchez.

Això vol dir que des de l’Ajuntament només es faran contractacions, o se’n subvencionaran les de les empreses, amb un salari igual o superior als 12.900 euros bruts anuals (jornada completa i incloent el prorrateig de pagues corresponents).

 

Un miler de persones beneficiàries

El Pla per l’Ocupació preveu contribuir a la inserció laboral d’uns 1.000 gavanencs i gavanenques amb un determinat perfil ocupacional. Segons ha explicat el tinent d’alcalde de Nova Governança i Economia, Jordi Tort, “hem intentat prioritzar i definir programes en funció de la situació familiar de les persones, del temps que porten en situació d’atur o de les seves habilitats o capacitats”.

Persones en situació d’atur que no en reben cap prestació o subsidi, persones aturades de llarga durada i menors de 25 anys seran els col·lectius beneficiaris del Pla. Val a dir que de les 2.796 persones en situació d’atur a Gavà, el 41,38% no tenen cap tipus de prestació; un 41,45% fa més de 12 mesos que està a l’atur, i el 16,8% són persones joves de menys de 25 anys.

 

Els projectes

El Pla per l’Ocupació defineix projectes concrets, amb un impacte social i econòmic de proximitat. Aquests són: plans d’ocupació; suport a l’autoocupació i a la creació d’empreses; ajuts econòmics a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur; formació, i assessorament i tutorització. L’alcaldessa ha explicat que “fa anys que impulsem polítiques actives d’ocupació a 
la ciutat i és el coneixement de la realitat, el coneixement des de la proximitat de quins són els col·lectius que més han patit la crisi en la ciutat, que ens va permetre posar en marxa programes que van resultar innovadors, com ara el 6+6 que ens ha donat resultats molt positius i ha estat adoptat per altres municipis metropolitans. Ara, amb unes perspectives econòmiques més favorables, fem un pas més i diversifiquem el ventall d’accions que des de l’Ajuntament posem en marxa per actuar contra els col·lectius que necessiten més la nostra atenció”.

Amb els plans d’ocupació, amb una dotació de més de 800.000 euros, l’Ajuntament preveu donar feina, de caràcter temporal, a més d’una cinquantena de persones en una quinzena de tasques d’interès general i social. Les feines a desenvolupar aniran adreçades a millorar l’eficiència de la tramitació administrativa; millorar l’entorn dels barris i del medi natural; millorar l’atenció al
públic en els equipaments municipals o bé realitzar tasques d’adequació i millora; dur a terme accions de caràcter social (monitorització i acompanyament d’infants, atenció a persones dependents i promoció de les persones grans, entre d’altres); fer tasques d’atenció i acompanyament a persones que busquen una feina, o treballar en la promoció de la ciutat quant a l’oferta comercial i turística, la promoció dels drets dels consumidors i la difusió del patrimoni cultural, etc…

Els ajuts econòmics per a l’autoocupació i la creació d’empresa tindran una dotació de fins a 60.000 euros. Es calcula que prop d’una quinzena de persones emprenedores se’n puguin beneficiar. Per això caldrà que portin un mínim de 12 mesos consecutius cotitzant com a autònoms i que l’inici de l’activitat estigui datat entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de març de 2017. L’import màxim per a cada projecte empresarial serà de 4.000 euros.

El Pla per l’Ocupació manté els ajuts econòmics a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur amb una partida de fins a 130.000 euros. Aquest projecte subvenciona a les empreses els tres o sis primers mesos de salari brut mensuals (inclosa la prorrata de pagues extraordinàries i quotes de Seguretat Social). Les empreses, per la seva banda, es comprometen a dur a terme un contracte de la mateixa durada i que el treballador/a contractat pugui rebre accions de formació i d’orientació laboral. Es preveu que fruit d’aquests ajuts es contractin una quinzena de persones.

El suport a la formació és un altre dels projectes del “Gavà impulsa, jo treballo” amb un pressupost d’uns 95.000 euros. Amb aquesta dotació, més de 100 persones podran adquirir coneixements propis del lloc de treball i de millora de l’itinerari professional.

Quant als programes adreçats a persones joves, es finançarà amb 870.000 euros les iniciatives adreçades a aquest col·lectiu, com són la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil, Joves per l’Ocupació, Fem Ocupació per a Joves i Joves en pràctiques. Segons Jordi Tort, “aquests programes estan donant molt bons resultats quant a inserció laboral dels joves i preveiem que hi participin uns 800. Aquesta xifra gairebé duplica el nombre de joves menors de 25 anys que consten al SOC, ja que per diferents motius no acostumem a inscriure’s”.

També s’impulsen programes per a persones en situació de vulnerabilitat amb més de 500.000 euros i una previsió de més de 60 persones beneficiàries. Es tracta dels projectes Treball i Formació adreçats a persones que no reben cap prestació o que reben la Renda Mínima d’Inserció, i del programa Treball als barris. Per altra banda, el Pla per l’Ocupació estableix sinergies i complementa els serveis que actualment es presten des del Centre de Suport a l’Empresa, com són el Servei Local d’Ocupació; el Servei d’Informació i Orientació per a la cerca de feina, la formació ocupacional; l’assessorament i informació sobre recursos formatius, i el suport a l’autoocupació i a la creació d’empresa.

 

Altres iniciatives

L’alcaldessa ha afegit que “la nostra feina per a la promoció econòmica no és limita al Pla per l’Ocupació. Tenim encetats diversos projectes que ens ajuden, de la mà del sector econòmic i empresarial, a definir i donar resposta a les necessitats que tenen les empreses per ser més competitives, com és el “Made in Gavà”, i altres que tenen una visió més estratègica amb l’objectiu de fer de la nostra ciutat un pols d’atracció d’empreses, a les quals oferim diferents bonificacions fiscals”.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here