. Es prioritza l’atenció a col·lectius vulnerables i el suport a autònoms i petites
empreses. També es reforcen les ajudes fiscals.
. L’Ajuntament ja ha destinat 700.000 euros a gestionar l’impacte immediat
provocat per la COVID-19.
. A més, es mobilitzaran recursos per valor de 1’8 milions per accions en espai
públic i mobilitat, adequació dels serveis municipals i promoció econòmica.
L’Ajuntament de Gavà ha dotat amb 2 milions d’euros un Fons de Contingència per abordar
els efectes de la crisi provocada per la COVID-19 i respondre als reptes que cal atendre a
curt termini.

El fons reuneix un seguit de recursos que permetin actuar de manera immediata i, un cop
afrontat l’impacte inicial de la pandèmia, reforçar l’atenció a col·lectius vulnerables i la
reactivació econòmica de proximitat.
Així mateix, el fons inclou un conjunt de mesures de caràcter fiscal que, en forma d’ajudes,
ajornament de tributs i reducció de taxes i preus, suposen una reducció d’ingressos per a
l’Ajuntament per tal que aquests recursos romanguin en mans de la ciutadania.
Segons ha explicat l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, “la idea és comptar amb un
seguit de recursos que permetin actuar i donar resposta, especialment als col·lectius
vulnerables i la reactivació econòmica de proximitat”.

Sánchez ha recordat que “des l’inici de la crisi sanitària els serveis municipals han estat
actius des del primer moment per atendre les necessitats més urgents de moltes
persones i famílies, i fins ara ja s’han destinat amb aquesta finalitat més de 700.000
euros”.

L’alcaldessa insisteix en que “ara és el moment de donar respostes a la ciutadania. Als
qui estan en ERTE i també als petits empresaris i comerciants i, a la vegada garantir
el bon funcionament i el manteniment de la ciutat, garantint la neteja i la higiene a
l’espai públic per preservar el més important, la salut dels ciutadans i ciutadanes”.
Sánchez admet que “aquest 2020 estarà marcat per aquesta emergència sanitària i pel
seus efectes i probablement, també part del 2021, la qual cosa suposarà que molts dels
projectes de ciutat previstos hagin de ser replantejats en els terminis, però no en la
seva execució final”
Malgrat tot l’alcaldessa assegura que “la ciutat no s’atura i cal mirar al futur amb
esperança i optimisme, també amb prudència, però amb la certesa que seguirem
defensant els nostres valors de ciutat ara més vigents que mai. La crisi de la covid-19
ens ha fet veure de manera virulenta que cal replantejar, des de ja, els nostres models
econòmics, de mobilitat, i de relació. Nosaltres seguirem apostant pel desenvolupament
sostenible”.

FONS DE CONTINGÈNCIA: 2.038.000 euros

1.- ATENCIÓ A COL·LECTIUS VULNERABLES: 727.000 euros

• 500.000 euros es finançaran amb el 20% del superàvit municipal.
• Els 227.000 restants provindran de la redistribució dels recursos inicialment
previstos per a la Festa Major de Sant Pere (167.000 €), el Festival Internacional
de Titelles (39.000 €) i les Falles de Gavà (21.000), esdeveniments que han estat
suspesos a causa de la pandèmia.
La nova dotació permetrà atendre noves necessitats socials derivades de la crisi
sanitària:
– Augment dels recursos destinats a la plataforma “Gavà Solidària”.
– Continuïtat del dispositiu Gavà T’Ajuda.
– Ajuts a les famílies.
– Reforç de les beques de menjador, de llibres i d’activitats extraescolars.
– Reforç del servei de teleassistència.
– Programes per a la inserció de les dones.
– Ajuts per fer front al pagament de l’habitatge.
– Suport a entitats.

2.- REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SUPORT A COMERCIANTS, AUTÒNOMS I
PETITES EMPRESES: 489.000 euros

• L’actuació més important és la creació d’una nova línia de subvencions a
autònoms i micropimes que han hagut de tancar o cessar parcialment l’activitat per
la situació d’alarma. Compta amb una dotació de 300.000 euros i és un ajut
complementari als establerts per altres administracions.
◦ S’atorgaran 600 euros a cada micropime o persona autònoma sol·licitant que
compleixi amb els requeriments de les bases, per ajudar-les a abonar les despeses
fixes derivades de l’activitat (lloguer o hipoteca, préstecs, assegurances,
subministraments…) i contribuir a recuperar la normalitat.
◦ Les ajudes es podran sol·licitar a partir de mitjans de juny, quan s’obrirà
formalment la convocatòria.
Dues accions de caràcter fiscal completen aquest capítol:
• Exempció del pagament de la taxa de terrasses a bars i restaurants fins a finals
d’any: 74.000 euros
• Reducció de la taxa per a la recollida de residus comercials: 115.000 euros

3.- AJUDES FISCALS: 822.000 euros

Aquest capítol comptabilitza un seguit de mesures fiscals implementades amb motiu de la
pandèmia i la conseqüent reducció o ajornament dels ingressos municipals.
Es preveuen aquests imports:
• Pròrroga dels tributs municipals; pla de pagament especial per a persones
afectades per un ERTO, i per a empreses i autònoms amb activitats econòmiques
que han hagut d’aturar l’activitat per la pandèmia, i suspensió de taxes derivades de
l’activitat comercial i de les concessions administratives: 450.000 euros
• Ajuts a persones i famílies per fer front al pagament dels tributs municipals:
137.000 euros
• Suspensió del pagament de la zona blava durant l’estat d’alarma: 65.000 euros.
• Paralització de les quotes d’abonament mensual i trimestral de les instal·lacions
esportives municipals, i dels preus públics de les activitats organitzades per
l’Ajuntament, com cursos i tallers: 170.000 euros.
MOBILITZACIÓ DE RECURSOS MUNICIPALS
Paral·lelament a la creació del Fons de Contingència, l’Ajuntament de Gavà està mobilitzant
un conjunt de recursos per incidir en diferents àmbits que requereixen una atenció
prioritària.
En aquest sentit, fins ara ja s’han destinat prop de 700.000 euros que des de l’inici de la
crisi sanitària han permès pal·liar l’impacte d’una situació excepcional amb accions
específiques dels serveis municipals. I es preveu mobilitzar més recursos per valor de 1’8
milions d’euros.
1.- ACCIONS REALITZADES: 694.000 euros
Prevenció i protecció sanitària: 77.000 euros
• S’han dedicat a dispositius de protecció davant riscos sanitaris i a l’adquisició
d’equips de protecció individual (EPI) per distribuir-los en residències de la gent
gran, establiments comercials i serveis municipals.
• A més, s’han invertit 9.000 euros en l’adquisició de màquines i materials per la
impressió 3D de pantalles protectores Una iniciativa impulsada per l’Ajuntament
de Gavà en col·laboració amb l’empresa Imés3D i un conjunt de persones
voluntàries makers per dotar d’aquests elements de protecció a centres sanitaris,
residències de gent gran, establiments d’alimentació i productes bàsics, i equips
municipals d’emergència.
◦ Les impressores 3D passaran a formar part de l’equipament de la Unió de
Cooperadors, que es preveu pugui obrir les portes aquesta tardor.
Atenció a les persones: 72.000 euros
Entre les accions que s’han impulsat destaquen:
• Servei municipal “Gavà t’Ajuda” (93 263 91 33). Atén persones grans o amb
problemes de mobilitat que no poden sortir de casa i canalitzar les demandes de
voluntariat. I inclou serveis de suport emocional, reparacions urgents a domicili,
mediació en temes de lloguer de locals comercials i oficines, i assessorament
sobre habitatge.
• Reforç de l’atenció a la gent gran. Dispositiu de contacte telefònic individualitzat,
i contacte permanent amb les residències de la gent gran, i suport al Servei
d’Atenció Domiciliària.
• Ajudes a famílies. Garantint les beques menjador distribuint 697 targetes moneder
i assumint beques menjador de les llars d’infants públiques.
• Recursos de Biblioteques, Espai Jove La Casa Gran i activitats esportives, i
propostes amb motiu de Sant Jordi i per a les famílies.
Activitat econòmica: 45.000 euros
• Nous serveis i programes Gavà Impulsa per atendre les noves necessitats de
comerços, empreses, autònoms i treballadors.
• Creació de la plataforma online de suport al comerç local “Més que Mai,
Comerç de Gavà”.
• Fira d’Espàrrecs a Casa.
Espai públic: 490.000 euros
Aquest capítol aplega un conjunt d’intervencions destinades a garantir la protecció i la
seguretat i contribuir a evitar la propagació del virus.
• Neteja i desinfecció de l’espai públic, mobiliari urbà, equipaments i mercats
municipals.
• Adequació de la mobilitat per adaptar els carrers a la sortida progressiva del
confinament. Les primeres mesures han consistit en tancar a la circulació un tram
de 3 quilòmetres de carrers i senyalitzar les voreres perquè els vianants circulin
per la de la seva dreta.
• Reforç de l’actuació de la Policia Municipal per garantir el compliment de les
indicacions establertes per les autoritats sanitàries. Fins ara s’han interposat més
d’un miler de sancions per incomplir el confinament.
Organització Ajuntament: 10.000 euros
• Mesures de reorganització del personal municipal i foment del teletreball per
reduir el risc de contagi i garantir la prestació dels serveis a la ciutadania, mitjançant
la dotació d’equips i dispositius informàtics.
2.- NOVES ACTUACIONS: 1.811.000 euros
Nous equips de protecció: 50.000 euros
• Aquest apartat s’ampliarà per finançar l’adquisició de més equips de protecció i la
prevenció de riscos laborals derivats de la pandèmia.
Promoció econòmica: 47.000 euros
• La reactivació del sector econòmic de proximitat, greument afectat per
l’emergència sanitària, es un eix clau. A les mesures ja incloses en el Fons de
Contingència s’afegiran accions específicament adreçades a comerços, autònoms i
petites empreses.
• Concretament, s’engegaran campanyes de promoció del comerç local, iniciatives
de dinamització i un programa de digitalització.
Espai públic i mobilitat: 1.594.000 euros
L’actuació a l’espai públic per garantir la protecció de la ciutadania i per tant el seu
manteniment en condicions sanitàries i higièniques adequades, es manté com una prioritat
que els serveis municipals seguiran atenent.
• Es destinarà 1 milió d’euros a continuar i renovar les actuacions de neteja i
desinfecció a carrers, places, parcs, equipaments, mercats i espais comercials.
• Un segon apartat que es vol intensificar i que s’ha evidenciat especialment necessari
és el de la mobilitat sostenible i saludable, en el qual Gavà ha vingut avançant i
que els propers mesos s’ampliarà en actuacions per a la pacificació del trànsit i la
promoció dels modes de desplaçament actius (237.000 euros):
◦ Millores en la senyalització
◦ Creació de zones 30
◦ Ampliació de la xarxa ciclable
◦ Increment de la freqüència de bus i adequació de les parades.
• Es reforçarà la dotació econòmica necessària per intensificar l’activitat policial de
cara a reforçar la seguretat (360.000 euros).
Adequació de serveis i dependències municipals: 120.000 euros
Després d’unes primeres accions d’urgència, s’adequaran les dependències
municipals a les condicions de seguretat sanitària. Es tracta d’adquisició de material
de protecció personal, instal·lació de mampares protectores i altres elements necessaris
per preservar la salut dels treballadors/es municipals i de les persones usuàries
dels serveis presencials.

UN AJUNTAMENT CENTRAT EN SUPERAR LA CRISI
El còmput total dels Fons de Contingència i la mobilització de recursos implica que fins ara
l’Ajuntament de Gavà ha destinat i preveu destinar 4’5 milions d’euros a pal·liar els
efectes de la crisi provocada pel COVID-19 i a implantar noves mesures els propers mesos.


A més, cal tenir present que des del mateix moment que es va declarar l’estat d’alarma, el
conjunt dels serveis municipals s’han dedicat prioritàriament a aquesta situació
excepcional. Alhora, s’ha mantingut el funcionament ordinari del conjunt de l’organització,
amb la totalitat de la plantilla activa, en gran proporció gràcies a la generalització del
teletreball i l’atenció telefònica i telemàtica, sense anar en detriment de l’atenció
presencial en els serveis essencials que així ho requereixen, que funcionen mitjançant cita
prèvia.
Aquest esforç econòmic i organitzatiu s’ampliarà en la mesura del possible en funció de la
capacitat de generar nous recursos mitjançant els canvis pressupostaris que
l’Ajuntament pugui determinar o a través de les aportacions d’altres administracions, per
atendre noves necessitats i contribuir al procés de recuperació.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here