Com cada primavera i estiu, s’han iniciat les campanyes de control de plagues a la vila. L’Ajuntament de Molins de Rei continua treballant en el control de coloms, mosquits i plagues.

Constatar, que les plagues existeixen i formen part del nostre ecosistema. És per això, que l’Ajuntament de Molins de Rei, treballa  per controlar-les i minimitzar-ne els efectes i les molèsties.

El passat 14 d’abril, el Servei de Control de Mosquits que es presta mitjançant conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, va iniciar les següents actuacions: atenció de queixes –preferentment de forma telemàtica i prioritzant per urgència inspeccions presencials en espais públics no habitats-, actuacions preventives a les zones rurals i el tractament dels embornals a les zones urbanes.

Assenyalar la importància d’evitar, com a mesura de prevenció de proliferació de mosquits a la mateixa  llar, els recipients que puguin acabar acumulant petites quantitats d’aigua estancada.

Publicitat #AMOLINSMILLOR

El Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, dirigit per entomòlegs experts, marca les actuacions a realitzar segons les característiques de cada municipi.

Alhora, i des del passat 20 d’abril, es van reprendre les tasques de control de coloms mitjançant OVISTOP –pinso tractat amb Nicabazina 0,08%- que evita la reproducció i facilita el control integral de la població de coloms de manera ètica i respectuosa amb l’entorn, evitant el sacrifici. Tanmateix, s’ha realitzat un cens del nombre de coloms i s’ha pogut constatar que ha disminuït en un 41,8% respecte el desembre de 2019 passant de 536 a 312.

I finalment, el passat 27 d’abril, es va reprendre el servei de control de plagues –fonamentalment paneroles- al sistema de clavegueram. Alhora, s’ha realitzat inspecció i tractament als  carrers de les zones que, segons l’històric d’intervenció dels últims anys, pateixen una major proliferació. I destacar, que les intervencions es continuaran fent de manera periòdica durant el període primavera – estiu de l’any 2020.

Constatar, que  aquests insectes acostumen a viure a soterranis i clavegueres buscant l’escalfor i humitat, per tant, s’aconsella tenir posat el tap a banyeres i piques de la cuina i bany.

Fer desaparèixer les plagues és del tot impossible, ja que formen part del nostre entorn natural i els tractaments empleats per controlar-les podrien arribar a suposar un perjudici per al medi natural si se’n fes un ús recurrent i exagerat. Per tant, cal fer tasques preventives per reduir la presència de plagues, com, per exemple, la neteja diària dels carrers, però no emprar tractaments preventius a causa de la seva acció limitada en el temps. Cal treballar adequadament els productes i sempre fer-ne un ús responsable quan els animals comencen a estar actius, és a dir, a la primavera.

Volem constatar que des de l’Ajuntament de Molins de Rei es fan inspeccions periòdiques i s’ha d’agrair la tasca de col·laboració ciutadania en comunicar problemàtiques que puguin anar sorgint en el dia a dia. Aquí trobareu els canals mitjançant els quals podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament també per a aquesta qüestió:

Telèfon d’atenció ciutadana: 93 680 33 40

Oficina OAC- c/ Rubió i Ors, 2-4 (en aquests moments no està operativa per la crisi de la Covid-19) o bé, a la nostra adreça electrònica ajuntament@molinsderei.cat i al web municipal

https://www.molinsderei.cat/queixes-i-suggeriments/

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here