Aquest mes de novembre, Sabadell posarà en marxa un nou projecte per reduir l’absentisme escolar. La iniciativa arribarà aquest curs a 40 alumnes del col·lectiu gitano d’escoles i instituts del Nord i de la Serra, per tal d’augmentar el seu nivell d’assistència a classe i el seu rendiment escolar.

Impulsat per l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, comptarà amb la implicació directa dels centres educatius i de les entitats Associació Gitana de Sabadell, Fundación Secretariado Gitano i l’Església Evangèlica de Filadèlfia. Es treballarà amb infants i joves que han registrat absentisme moderat, però també amb els pares i mares per tal d’implicar el màxim les famílies en la reducció dels nivells d’absentisme dels seus fills i filles.

El projecte s’emmarca en el desplegament del Pla Estratègic d’Acció Social Sabadell 2025 i del Pla per a l’Equitat i l’Èxit Educatiu Sabadell 2017-2027. Des de les perspectives social i educativa, es reflecteix la necessitat de posar en marxa nous mecanismes per reduir l’absentisme i l’abandonament escolar prematur d’infants, adolescents i joves.

Tal com ha explicat avui el tinent d’alcalde i regidor d’Educació, Joan Berlanga, “l’absentisme és un tema que ens preocupa. A Sabadell tenim un 9% d’alumnes d’infantil, primària i ESO que no van a classe regularment i que, per tant, tenen molt difícil assolir l’èxit educatiu. Des del Govern de la ciutat entenem que hem de dedicar esforços per revertir aquesta situació. El projecte que presentem avui va en aquesta línia”.

Sobre l’experiència pilot, el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, ha destacat que ”per tal de restablir la igualtat d’oportunitats i l’equitat com a societat, desenvolupem programes i accions per garantir l’accés i aprofitament del sistema educatiu obligatori per part de tots els ciutadans. Aquest programa vol donar resposta a un dels pilars bàsics del Pla Estratègic d’Acció Social, el de reduir l’absentisme i l’abandonament escolar, i per aconseguir-ho hem de treballar plegats amb les entitats i estimular les famílies perquè esdevinguin aliades del sistema educatiu”.

L’experiència es desenvoluparà a zones de Pla Educatiu d’Entorn, que són àmbits on es fomenta especialment el treball comunitari perquè tothom pugui assolir l’èxit educatiu.

I és que en la lluita contra l’absentisme, a la tasca dels centres escolars cal sumar també la implicació d’Ajuntament, Generalitat, entitats ciutadanes i famílies.

Accions concretes
La iniciativa pretén promoure la implicació de les mares i pares en l’escolarització dels seus fills i filles; establir mecanismes conjunts d’intervenció, seguiment i avaluació, com també generar amb l’alumnat i les famílies els vincles necessaris per assolir canvis en les dinàmiques personals i familiars i per millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat participant. Per això, es realitzaran activitats amb els infants i joves i les famílies, partint d’un diagnòstic inicial sobre l’absentisme escolar dels alumnes i sobre la seva realitat personal i social. Així, s’elaboraran plans de treball amb objectius concrets, possibles i avaluables, amb espais de coordinació i avaluació, com també accions d’acompanyament que calgui.

Dins els plans de treball es definiran les activitats que es realitzaran amb la família, l’alumne i en l’àmbit escolar i els recursos necessaris per a dur-les a terme. Les diferents parts del procés implicaran els professionals i tècnics dels centres educatius, de l’Ajuntament i de la Generalitat i les tres entitats gitanes que participen al projecte. En aquest sentit, l’Associació Gitana i l’Església Evangèlica de Filadèlfia se centraran més en la intervenció directa amb les famílies, mentre que la Fundació Secretariado Gitano assessorarà els centres educatius.

El projecte té un cost de 15.000 €, que assumeix íntegrament l’Ajuntament. Es preveu que, si aquesta experiència pilot resulta positiva, comptarà el proper curs amb finançament de la Generalitat mitjançant el contracte-programa.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here