En marxa el programa d’acompanyament Escolta Jove

L’Ajuntament de Molins de Rei, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha contractat a dos educadors socials per endegar un programa de suport i acompanyament vivencial als joves de la vila

La població jove ha estat un dels col·lectiu més afectats arran de la pandèmia de  la COVID-19. Les dades indiquen una disminució de l’emancipació juvenil, un alt abandonament escolar prematur i una baixa temporalitat de les feines de la població jove. Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona ofereix i facilita els recursos als ajuntaments per donar suport en l’atenció i l’acompanyament vivencial dels joves; en el cas de Molins de Rei s’ha atorgat una subvenció per contractar a dos educadors socials – un a jornada sencera i l’altre a mitja jornada- a través del programa Escolta Jove.

El Diputat delegat de Joventut de la Diputació de Barcelona, Javier Silva, ha afirmat que, “és important que, des de les administracions es faci aquesta feina, ja que la pandèmia ha agreujat molt la situació i és necessari donar respostes als problemes de la població jove, que també són problemes col·lectius de la societat”. A més, ha expressat que es mostra satisfet amb la feina que ha fet l’Ajuntament de Molins de Rei, i que espera que ambdues administracions puguin continuar fent feina plegats.

Des del mes de desembre del 2022 fins al febrer del 2023 els dos educadors ja han pogut dur a  terme un anàlisi documental i diverses entrevistes que confirmen que la pandèmia ha elevat els comportaments i les situacions de risc.

Ara, a partir del mes de febrer del 2023 fins al juny del 2023 els dos educadors socials treballaran en medi obert amb l’objectiu d’informar,  orientar  i  fer un acompanyament vivencial als adolescents i joves del municipi de 12 a 30 anys. L’acció de treballar en medi obert implica sortir dels espais de treball tancats per apropar-se als espais naturals de relació i poder construir un vincle educatiu, personal, col·lectiu i comunitari. Els educadors entren en contacte amb els adolescents i joves així com amb els recursos i entitats de la vila per tal d’anar aprofundint en el coneixement de les necessitats que els afecten. Fruit d’aquest anàlisi,  els  educadors plantegen intervencions  socioeducatius de caire individual, grupal o comunitàries  que intenten pal·liar les situacions detectades tant en els adolescents  i joves, com al propi context on viuen.

La regidora de Joventut, Ainoa García, ha explicat que es tracta d’un projecte clau per la  regidoria de joventut i ha mostrat la seva satisfacció amb els resultats obtinguts a través d’aquesta primera diagnosi, a partir de la qual podran treballar els educadors al carrer. En aquest sentit, l’alcalde, Xavi Paz, també ha assegurat que en “aquest mandat s’han creat de diversos programes  i serveis de dirigits a  crear oportunitats per als i les joves, com són “El meu primer contracte”,  el suport psicoemocional, que es va crear després del confinament, i ara l’Escolta Jove: un  nou programa d’atenció, d’escolta, de sortir al carrer,  i ser actiu; que ha de servir per la detecció i intervenció social,  adreçat als nostres joves” .