Entre els passats dies 10 de novembre de 2016 i 11 de gener del 2017 una unitat mòbil dels Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona se situava a l’entorn de l’escola de Sant Climent de Llobregat per mesurar la qualitat de l’aire al municipi. L’Ajuntament, com a sol·licitant de la mesura, ja disposa de l’informe en el qual s’estableix que cap dels contaminants mesurats es troben en un nivell que pugui superar els límits establerts per a la protecció de la salut humana. En concret la unitat mesurava la presència de diòxid de nitrogen, partícules de mida inferior a PM10, benzè i ozó.

 

Des del consistori es demanava l’estudi davant l’entrada en vigor del protocol metropolità d’actuació per episodis d’elevada contaminació atmosfèrica. Tot i que Sant Climent no es troba declarat com a zona de protecció especial de l’atmosfera, sí que pertany a anomenada Zona de Qualitat de l’Aire 1 sota la influència de Barcelona per la qual cosa s’han valorat amb especial satisfacció els resultats des de l’Ajuntament.

 

El consistori climentó ja fa temps que treballa en l’impuls de mesures mediambientals que permetin reduir tant les emissions com afavorir la reducció en l’ús d’energia no renovables. En aquest sentit destaca la incorporació d’un vehicle elèctric a la flota municipal o l’ús de calderes de biomassa als equipaments.

 

Properament aquestes actuacions es veuran ampliades a través de la participació de Sant Climent en el pla de gestió forestal desenvolupat entre diversos municipis del Baix Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per crear una línia de subvencions o ajuts per a la neteja de boscos i l’aprofitament de les restes vegetals.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here