Els ajuntaments de Gavà i de Viladecans han presentat avui el projecte “Ecoindústria. Simbiosi a la indústria local” per ajudar el teixit empresarial a avançar en un model de negoci basat en l’economia circular, que els permeti millorar la competitivitat i potenciar el seu creixement de manera sostenible al territori. L’objectiu és identificar les possibles sinergies entre empreses del territori perquè els residus, l’energia i els fluids d’unes, esdevinguin la matèria primera d’altres, cosa que permet reduir costos en el procés de producció.

La presentació del projecte ha tingut lloc en el marc d’una jornada al Centre de Suport a l’Empresa de Gavà, a la qual han assistit una quarantena d’empreses de les dues ciutats interessades a revalorar els seus residus. En els parlaments inaugurals, l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha destacat que aquest projecte “és fruit de la col·laboració entre els ajuntaments de Gavà i Viladecans, una manera de fer que té un llarg recorregut i que té molt a veure amb l’eficiència i la sostenibilitat. Es tracta de posar en comú els recursos que tenim i plantejar un model de desenvolupament territorial i econòmic sota criteris de sostenibilitat”. Sánchez ha destacat el paper prioritari de les ciutats en la consecució dels Objectius del Mil·lenni. “Hem d’encetar una nova revolució industrial en la qual la manera de produir, de plantejar el model de negoci contribueixi a assolir aquests objectius. Aquesta revolució no només depèn del sector productiu. Cal treballar des dels ajuntaments, en l’àmbit educatiu, amb la ciutadania i a l’hora de posar en marxa internament els nostres programes municipals. Si som capaços de canviar models, hàbits de consum, promourem que les empreses modifiquin els processos productius”.

La tinenta d’alcalde d’Empreses, Innovació i Ocupació i de Serveis Generals de l’Ajuntament de Viladecans, Elena Alarcón, ha destacat que el projecte de simbiosi industrial “té l’objectiu de fer que les nostres indústries i petites i mitjanes empreses siguin més fortes i competitives i que generin creixement econòmic i ocupació”. Segons Alarcón, l’eficiència dels recursos és un dels principals motors de la competitivitat empresarial. “S’estima que un nou model d’economia circular podria suposar un augment del 8% dels beneficis en les empreses europees i un estalvi net anual de 600.000 milions d’euros. L’objectiu d’aquest projecte és ser conscients del potencial que això suposa i que junts podem impulsar accions concretes. Aquest no és un model teòric, té una orientació econòmica que afegirà valor a les empreses participants”.

El projecte de simbiosi industrial permetrà avaluar el potencial dels municipis de Gavà i Viladecans, i del seu corresponent teixit industrial, per fer la transició cap a un model de ciutat circular, a partir de la posada en pràctica de sinergies entre els sectors empresarials locals.

Per al tinent d’alcalde de Nova Economia i Governança de l’Ajuntament de Gavà, Jordi Tort, “aquest projecte cerca el diàleg entre grans i petites empreses per poder dur a terme projectes d’innovació i de reaprofitament de recursos i s’afegeix a altres iniciatives que posa en marxa l’Ajuntament de Gavà perquè les nostres empreses siguin més sostenibles i més competitives. Entre elles la nova línia de subvencions per a les empreses que impulsin processos d’economia circular, que impulsin projectes de mobilitat sostenible per als seus treballadors i treballadores, o que sol·licitin patents”.

Metodologia
La iniciativa es desenvoluparà aplicant els principis i l’estàndard de certificació “Cradle to Cradle”, que fa una anàlisi avaluant les categories següents a nivell de producte i empresa: salut dels materials usats (dissenyar a partir de materials saludables per a les persones i l’entorn); reutilització dels materials (dissenyar perquè els materials puguin ser retornats a la natura de manera segura o al teixit industrial); ús d’energies renovables i gestió del carboni; gestió de l’aigua, i justícia social. Segons aquests principis, es promourà la creació de noves relacions empresarials amb les indústries participants i es definirà un full de ruta amb les línies prioritàries i estratègies a seguir perquè els sectors industrials dels dos municipis puguin fer el canvi de model econòmic.

El procés per avançar cap a l’economia circular es farà seguint la metodologia ReSOLVE, una eina transversal pensada per detectar oportunitats analitzant en els àmbits següents:

  •  Regenerate (regenerar). Redissenyar productes i processos per invertir la tendència d’esgotament de recursos i l’empobriment d’ecosistemes, i per trobar solucions i estratègies que permetin regenerar l’entorn i el teixit industrial.
  •  Share (compartir). Repensar estratègies per augmentar l’ús de recursos infrautilitzats que aportaran beneficis directes
  •  Optimize (optimitzar). Maximitzar el rediment de productes i sistemes energètics; eliminar els residus de producció, optimitzar mecanismes de presa de decisions, etc.
  •  Loop (cicles). Mantenir materials i productes en cicles de recuperació/reutilització.
  •  Virtualitze (virtualitzar). Ús i oferta de productes i serveis (comerç on line) de manera desacoblada del consum de matèries primeres, energia o espais.
  •  Exchange (intercanviar). Substituir recursos materials, energètics, etc., per alternatives renovables i solucions innovadores i menys intensives en consum.

Una altra de les eines que s’empraran en el procés serà la plataforma INEX, que permetrà identificar i connectar recursos disponibles i necessitats de diferents empreses. A més, permetrà visualitzar les sinergies potencials entre els participants i optimitzar la comunicació.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here