El teixit empresarial del Baix Llobregat, clau per a una FP d’èxit

R.Sergi Escandell i Triola / Director CEFP Núria

Com bé saben els lectors d’aquest mitjà, el Baix Llobregat és, dins de la gran Barcelona, una comarca potent. El Baix Llobregat és la tercera comarca de l’àmbit metropolità que més aporta al PIB i la vuitena comarca de Catalunya en PIB per càpita, segons l’informe socioeconòmic anual 2019 Baix Llobregat. L’informe també posa de manifest que les petites i mitjanes empreses (PIMES) representen el 96% del total d’empreses de la comarca.

Aquesta informació és rellevant per entendre la importància que l’FP té al Baix Llobregat, en una zona d’alta activitat econòmica. A més a més, si el PIB es posa en relació amb el nombre de centres productius i no amb la població, la comarca esdevé la tercera més productiva de tot país.

Per tant, aquest teixit productiu basat en PIMES ofereixen als estudiants d’FP la possibilitat de fer les pràctiques, que són obligatòries a tots els Cicles Formatius, a empreses de diferents àmbits. Es tracta de posicions laborals diverses i que ofereixen a les empreses la possibilitat de formar a futurs treballadors en consonància amb les necessitats laborals específiques de cadascuna d’elles té. Als estudiants, el món productiu de la comarca, els permet formar-se de manera pràctica i especialitzada en allò que reclama i necessita el teixit empresarial. Conjuntament amb les PIMES, a la zona sud de Barcelona hi tenen seu un grapat de multinacionals que actuen com a pol de desenvolupament i que amb l’aeroport i el port configuren un triangle econòmic i empresarial de primer ordre, on les PIMES conviuen i es relacionen amb les multinacionals. El fet que hi hagi grans empreses al territori afavoreix que molts estudiants puguin decidir-se per l’opció DUAL, que com bé saben es tracta de realitzar una part de la formació a les empreses a través d’un contracte o d’una beca, més enllà de les pràctiques a empreses habituals.

L’FP, és professionalitzadora, forma als estudiants en allò que hauran de treballar, amb metodologies pràctiques, immersives i de simulació en l’àmbit escollit. Si a més a més es compta amb un entorn procliu, aquesta fórmula esdevé exitosa i garantia d’una sortida laboral assegurada en acabar els estudis. Segons el Departament d’Educació i el Consell General de les Cambres de Comerç en l’Estudi dut a terme el 2021 sobre la inserció laboral dels graduats d’ensenyaments professionals. El 45,32% dels estudiants d’FP van entrar al món laboral, mentre que el 56,05% va continuar estudiant. Dades que milloren, pel que fa a la inserció, quan es tracta d’estudiants en el format DUAL, on la inserció és del 56,69% i els que continuen els estudis representen el 47,23%.

Així doncs, l’FP és un model d’èxit que respon a les necessitats de l’entorn i que es garantia de futur per als joves. És un model que cal continuar forjant i potenciant per donar-li el prestigi que mereix.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here