L’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat ha presentat fa uns dies l’infome “Les dones en el mercat de treball. S’està eixamplant l’escletxa?”, elaborat amb les darreres dades disponibles i amb la voluntat de conèixer la situació de les dones en el mercat de treball al Baix Llobregat.

D’entre les conclusions que s’estreuen, destaca per exemple que la desigualtat salarial és transversal, afecta a tots els sectors, edats i ocupacions, i l’any 2016 a Catalunya es situa en un 23,4%. La quantia mitjana de les pensions contributives dels homes al Baix Llobregat és de 1.331 €, la de les dones no supera els 748 €, és a dir, una bretxa de pensions del 44%. Pel que fa a les pensions de viduïtat, la seva quantia mitjana en dones és de 718 €.


De l’informe, també es desprén que “la jornada a temps parcial té nom de dona”. El 7,1% dels homes estan ocupats a temps parcial, entre les dones, l’ocupació a temps parcial és del 22% (un diferencial de 14,8 punts percentuals entre homes i dones). Només el 32% dels empresaris i cooperativistes de Catalunya són dones.

En l’àmbit educatiu, destaca que disminueix la presència de les dones en els cicles formatius tecnològics. El curs 2017-2018 va registrar el menor pes de dones matriculades en cicles formatius al Baix Llobregat; i en àmbits com informàtica i comunicacions, el descens és constant (passa del 16,2% el 2003 al 5,5% el 2017). Els cicles formatius amb més presència de les dones són imatge personal (91,5%), serveis socioculturals i a la comunitat (86,1%) i sanitat (77,6%), fet que denota que es continua amb la feminització de determinats sectors i futures professions.

“Les principals conclusions de l’informe són preocupants en el sentit que no són noves”, diuen des del Consell Comarcal. “En certs casos són dades que ja es mostraven negatives en anteriors edicions de l’informe, i que enguany empitjoren, eixamplant l’escletxa de gènere, fet que demostra que els avenços en igualtat no estan consolidats, i en alguns casos poden retrocedir fàcilment de manera significativa”, asseguren.

Podeu consultar l’informe complet AQUÍ.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here