El Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar la setmana passada el Pla d’Actuació Comarcal del Baix Llobregat 2021-2023, resultat d’un ampli procés participatiu, i reformulat amb les aportacions dels municipis que són els que li donen sentit a la feina que es realitza des del Consell Comarcal.

El Pla té com a  principals valors prioritzar els drets de les persones, la lleialtat institucional i el diàleg en la presa de decisions, la cooperació amb els municipis, el compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i un model de territori sostenible, i la transparència i la voluntat de servei públic. El PAC s’estructura en 4 eixos d’actuació: la recuperació social, la reactivació de les empreses, el foment de l’ocupació de qualitat i la millora de l’accés als serveis públics.

Aquest projecte comarcal únic amb una dotació d’11 milions d’euros, dona resposta al moment excepcional que estem vivint. Es divideix en dos programes, un programa feminista, centrat especialment en el col·lectiu de dones en tant que són les que més pateixen les desigualtats i a les que més directament impacta la crisi, per al que es destinarà 1 milió d’euros, i un programa d’inversions, que contempla, en especial, projectes relacionats amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics, que promoguin la modernització tecnològica i l’eficiència en la utilització  dels recursos de les estructures administratives i de gestió dels municipis, un espai públic inclusiu que contribueixi a la qualitat de vida i la salut de les persones, i al que s’adjudicarà 10 milions d’euros.

Des de les diferents alcaldies e la comarca s’ha valorat molt positivament aquest programa comarcal, felicitant el Consell Comarcal per haver trobat la fórmula per poder ajudar a la ciutadania en aquests moments de crisi, i valorant la solidaritat entre municipis com a factor essencial en una comarca com és el Baix Llobregat.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here