En el marc del projecte Ecoindústria en el que participen els Ajuntaments del Prat de Llobregat,  Gavà, Viladecans i Sant Boi amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’AMB, el pròxim 24 de setembre s’iniciaran les assesories personalitzades per a les empreses del territori que volen avançar cap a un model d’economía circular.

Aquest servei d’assesorament, va adreçat a ajudar les empreses a detectar les seves necessitats, oportunitats i interessos en relació a l’economia circular i crear així els fulls de ruta per iniciar la seva transició cap a la circularitat, en base a accions internes o bé a relacions de simbiosi industrial i oportunitats de col·laboració entre les empreses i els centres de coneixement.

Les 4 sessions de treball amb les empreses es desenvoluparan de la següent manera:

  • Sessió 1 (aproximadament 2 hores de treball): Planificació pel canvi. L’objectiu és preparar a l’empresa i planificar el treball a desenvolupar amb un calendari de reunions i tasques a desenvolupar. És la fase on s’ha de concretar quines són les persones de l’organització que participaran en les sessions de treball i es definiran els objectius a assolir amb el projecte i els seus rols.
  • Sessió 2 (aproximadament 4 hores de treball): Anàlisi intern de l’empresa. Conèixer el model de negoci, els seus productes i/o serveis,  punts forts i punts febles, definició de processos de producció, costos i matèries primes utilitzades, definició del mercat, anàlisi de proveïdors i de clients. Primera aproximació a oportunitats.
  • Sessió 3 (aproximadament 4 hores de treball): Tendències del sector i recerca d’oportunitats vinculades amb l’economia circular. Definició de projectes potencials i priorització. Anàlisi viabilitat econòmica del projecte.
  • Sessió 4 (Aproximadament 3 hores de treball): Concreció del projecte. Full de ruta per la implementació. Tasques a realitzar, rols i responsabilitats en el projecte. Timing i concreció de fites. Seguiment.

El projecte Ecoindústria es va iniciar eL 2016 per part dels ajuntaments de Viladecans i Gavà i, posteriorment, es van incorporar el del Prat (2017) i el de Sant Boi (2018). Alguns casos d’èxit que ja han passat per Ecoindustria són Fundació Rubricatus del Prat, HSE Specialist de J.Juan (Gavà), EVARM de Sant Boi o Trie Logistics (Viladecans), entre altres empreses.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here