L’Ajuntament ha obert el termini perquè les persones en situació d’atur que s’estableixin com a autònomes i les empreses locals que contractin persones aturades de la ciutat puguin sol·licitar ajudes econòmiques per al foment de l’ocupació. Amb aquestes subvencions, el consistori vol contribuir a reduir el nombre de persones aturades de la ciutat i millorar la competitivitat del teixit econòmic local.

Contractar persones en situació d’atur
Les microempreses i pimes locals de menys de 250 treballadors que contractin persones en situació d’atur de la ciutat (empadronades a Sant Feliu) podran rebre diferents tipus de subvencions. L’objectiu de la mesura és afavorir la decisió de contractació de les empreses locals i alhora donar un avantatge a la ciutadania de Sant Feliu.

D’una banda, per contractes de jornada completa i de durada de 6 mesos, les empreses podran rebre fins a 1.500 euros si contracten persones aturades menors de 45 anys i fins a 2.500 euros si son majors de 45 anys.

De l’altra, per contractes indefinits o d’un any, en jornada completa, poden obtenir fins a 4.000 euros per contractar persones aturades menors de 45 anys i fins a 6.000 euros en el cas de persones majors de 45 anys.

Només podran ser subvencionats els contractes celebrats des de l’1 de gener de 2018.

Ajuts a les persones emprenedores que s’estableixin com autònomes
Des de l’Ajuntament també s’ofereixen ajuts econòmics a les persones emprenedores en situació d’atur que es constitueixin en treballadors/es autònoms/es per a la posada en marxa d’una activitat empresarial o professional al municipi. L’objectiu d’aquesta acció és afavorir les persones que en un entorn de crisi aposten per desenvolupar un projecte empresarial.

L’ajut màxim que s’atorgarà serà de 2.500 euros per a cada persona emprenedora que s’hagi donat d’alta com a autònoma a partir de l’1 de gener de 2018.

Sol·licituds
La sol·licitud de subvenció s’han de realitzar electrònicament, mitjançant el tràmit telemàtic que l’Ajuntament posa a disposició de les persones interessades a la seu electrònica.

El període de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de novembre de 2018 o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here