Amb l’objectiu de posar en relleu el valor afegit que ens aporta que la meitat del terme municipal de Sant Just Desvern es trobi dins del Parc Natural de Collserola, l’Ajuntament ha començat a treballar amb una nova marca que identifiqui el municipi amb Collserola.

La iniciativa sorgeix després de constatar que moltes de les accions i projectes impulsats per l’Equip de Govern i empresos des dels diferents serveis municipals, equipaments, centres educatius i teixit associatiu i empresarial es fan tenint en compte el valor afegit que aporta la Serra de Collserola al municipi de Sant Just Desvern.

Parlar de Sant Just és fer-ho de Collserola. Concretament, Sant Just compta amb 443 hectàrees situades dins de Collserola, la qual cosa representa un 56% del total del municipi i un 5,3% del Parc. En termes relatius, a cada santjustenc li corresponen més de 250 metres quadrats de zona verda, una xifra molt elevada tenint en compte la proximitat amb la gran ciutat.

A banda del seu valor paisatgístic, Collserola és un espai protegit, amb reserves naturals, diversitat d’ecosistemes, fauna i vegetació amb espècies protegides, camins i rutes senyalitzades, patrimoni recuperat, fonts, un espai per a l’esbarjo i per a la pràctica d’activitat esportiva. I tot això, a tocar de casa nostra.

L’espai natural a Sant Just, però, no es limita només a Collserola. La trama urbana del municipi disposa de 26 hectàrees de zona verda repartides en una trentena de parcs, el més gran dels quals és el Parc de Torreblanca. La varietat d’espècies arbòries és un altre aspecte característic de la flora urbana del municipi. Els carrers i parcs de Sant Just compten amb 8.000 arbres a l’espai públic.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here