Des de l’Ajuntament de Begues és vol donar aquest mes de gener un impuls a diferents qüestions relacionades amb l’estat de la via pública, a la gestió de residus i les actituds cíviques. Per aquest motiu amb l’inici del 2019 es posa en marxa la campanya «Fem-ho bé… amb de Begues», una proposta que inclou tant actuacions informatives destinades a donar a conèixer l’acció municipal en aquests àmbits, com mesures de conscienciació i la millora de diferents serveis.

La recollida i la gestió de residus

 

Tot i que Begues és un dels sis municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que acompleixen amb el compromís europeu de separar més d’un 50% de la brossa que es genera, la voluntat municipal és anar més enllà i per aquest motius es duran a terme actuacions com:

 • Un nou contracte públic del servei de recollida de residus per a fer-lo més eficient
 • La renovació, aquest mes de gener, de les illes de contenidors amb un sistema d’obertura que en facilitarà l’ús
 • La planificació de rutes de recollida més eficients segons l’estat de càrrega dels contenidors, que es podrà saber gràcies a un xip que portaran els nous
 • L’entrada en servei d’un nou camió més silenciós i un sistema de geolocalització per a reforçar la recollida
 • Una campanya per a fomentar el reciclatge recordant on i com dipositar cada fracció
 • Una campanya per a difondre altres sistemes de reciclatge a la nostra disposició, com el projecte Claki per a la recollida d’oli o les deixalleries fixa i mòbil
 • Un estudi sobre la viabilitat d’implantar la recollida porta a porta a Begues
 • Un procés de participació sobre els hàbits en la gestió de residus a través del qual la ciutadania podrà dir-hi la seva

 

La neteja de la via pública

Un dels principals objectius municipals és difondre la idea que l’estat de la via pública és una responsabilitat que comparteixen l’administració local i la ciutadania. En aquest sentit es duran a terme accions com:

 

 • Es treballa en un nou plec de condicions per al contracte públic de neteja viària per tal de millorar la freqüència de neteja i les actuacions als barris que es troben més enllà del nucli.
 • Es preveu una millora específica en les àrees sensibles com parcs infantils i zones vianants.
 • Es crearà una Unitat d’Intervenció Directa amb un equip de manteniment que atendrà diàriament les incidències detectades pels serveis municipals o pels mateixos veïns i veïnes a través de l’app
 • Es posarà en marxa una campanya destinada a promoure la recollida d’excrements dels gossos.
 • Paral·lelament, s’incrementarà l’actuació sancionadora de la Policia Local envers aquelles persones que no recullin els excrements de les seves mascotes.
 • Es farà un repartiment de kits gratuïts de bosses de recollida de defecacions canines entre les persones propietàries de gossos.

 

El civisme

Des d’aquest passat estiu al municipi regeix una nova Ordenança de Civisme. Per tal de donar a conèixer i difondre el seu contingut es plantegen les següents actuacions:

 

 • Es duran a terme diferents accions de divulgació de l’Ordenança de Civisme, especialment a través de les xarxes socials i per a col·lectius socials específics.
 • S’organitzarà un cicle de xerrades als centres educatius de Begues per a fer pedagogia entre infants i joves.
 • Es formarà específicament els agents cívics de Begues per a millorar la seva funció informativa.
 • S’impulsaran accions específiques en espais sensibles com el centre cívic, zones per a vianants o El Mur.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here