El Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Begues per a l’exercici de 2021 ha quedat aprovat de forma definitiva. El Ple de la corporació municipal, reunit en sessió extraordinària el passat dimecres 3 de feber així ho ha decidit, un cop conclòs el període d’exposició pública, en el qual s’han presentat diferents al·legacions i suggeriments.

Els comptes de 2021 pugen a 11.768.705,36 euros i s’estructuren en base a tres eixos.

Més ajudes socials

El pressupost es dota amb 133.000,00 euros per continuar prenent mesures per minimitzar els efectes de la crisi sanitària, econòmica i social sobre la ciutadania. Es produeix un increment de 30.000 euros en promoció, prevenció i protecció de la salut, per seguir actuant des de l’àmbit local per fer front a la pandèmia de la covid-19. En aquest sentit destaca, entre d’altres, una partida d’11.000 euros per a l’adquisició de material d’higiene i prevenció destinat al teixit associatiu i participatiu de Begues per tal de contribuir a la salut i seguretat de les persones usuàries de les seves activitats.

La partida d’ajuts socials s’incrementa en 27.000 euros, per tal de fer front a les necessitats que es puguin derivar de l’atenció a les persones més vulnerables, especialment com a resposta a l’impacte de la crisi econòmica i social motivada perla pandèmia.

També es dota una partida de 40.000 euros per engegar noves línies d’ajuts adreçades al sector comercial i industrial de Begues, que se sumen a les que ja s’han anat engegant durant aquest 2020.

Manteniment i millora de serveis

A banda dels recursos necessaris per al normal funcionament del conjunt de serveis que presta l’administració municipal, el pressupost de 2021 recull un increment de 7.000 euros en el servei de manteniment de zones verdes, 20.000 euros més per a recollida d’escombraries i també 20.000 euros més per a neteja viària, entre d’altres. Amb tot, es pretén seguir millorant aquells serveis públics de major incidència en el dia a dia del poble per mantenir-los a l’alçada del nivell de qualitat que n’exigeix la ciutadania.

Alhora, es consigna una dotació econòmica de 125.000 euros com a aportació municipal anual pel funcionament del centre de prestació de serveis a la gent gran, que encara la seva recta final abans de la posada en funcionament.

Inversions municipals

Aquest capítol del pressupost s’incrementa en un 218% respecte l’any anterior, destinant-hi més de 2,6 milions d’euros. Entre d’altres projectes destaca la reurbanització de l’avinguda Torres Vilaró, que permetrà la pacificació del trànsit, el foment de la mobilitat sostenible i completarà la reconversió del centre urbà. Aquesta actuació es finançarà majoritàriament amb subvencions procedents de la Diputació de Barcelona, que aporta un 87,8% del total de l’obra. A més, s’està tramitant una subvenció amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per aquest concepte, la qual encara no ha estat concedida, i que en cas d’atorgament suposaria que l’aportació municipal per al finançament d’aquesta actuació seria pràcticament testimonial.

Les inversions de 2021 també permetran la reparació de la pista forestal de Begues a Torrelles i els primers treballs del nou Centre d’interpretació de la prehistòria de la Cova de Can Sadurní, amb la construcció d’un centre de recepció de visitants i l’adequació dels accessos a la cova, per un import de 224.264,00 €. 

Segons el govern municipal “el Pressupost s’adapta a les circumstàncies actuals motivades per les enormes dificultats sorgides aquest 2020 i, alhora, permet seguir executant el Programa d’Actuació Municipal, full de ruta del govern municipal en el seu compromís adquirit amb la ciutadania per al present mandat”.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here