L’adhesió al nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible s’ha aprovat per unanimitat al Ple del mes d’abril, a la vegada que s’aprovava el Pla d’Acció municipal per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) un document que recull 59 accions de mitigació, per reduir les concentracions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmósfera i 30 d’adaptació al canvi climàtic agrupades en diferents àmbits, entre ells, espai urbà, espais lliures i salut, per tal de reduir la vulnerabilitat climàtica del territori.

Per assolir aquesta visió està previst que l’any 2030 s’assoleixi una reducció mínima del 40% de les emissions de CO₂ i d’altres gasos d’efecte hivernacle, per mitjà de l’eficiència energètica, i un major ús de fonts renovables. De manera que s’aconseguiran beneficis, tant pel medi ambient com per la societat i l’economia, millorant la qualitat de vida, promovent l’economia local sostenible i creant llocs de treball. Segons dades de la Diputació de Barcelona, entre els anys 2005 i 2015 les emissions al municipi han disminuït un 22%.

L’Ajuntament de Viladecans està adherit al Pacte d’alcaldes desde que es va aprovar l’any 2008 i al Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), aprovat l’any següent. A més, el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC), es va aprovar l’any 2016 a la ciutat, el mateix any que la Comissió Europea seleccionava el projecte Vilawatt. Un projecte pioner de transició energètica que s’està desenvolupant i que té per objectiu crear un operador energètic integral de manera conjunta entre ciutadania, empreses i Ajuntament per aconseguir una gestió energètica més eficient.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here