L’Ajuntament de Cerdanyola ha aprovat la convocatòria d’Ajuts a les Famílies d’enguany, amb un pressupost de  200.000 euros.

Els Ajuts a les Famílies van adreçades a persones o unitats familiars que presentin vulnerabilitat econòmica que dificulti el pagament de les despeses ordinàries (IBI) i que compleixin els requisits corresponents.

En aquest exercici l’import subvencionable es calcularà d’acord amb l’aplicació de la fórmula “valor cadastral habitatge x Tipus impositiu x 0,80”. Aquesta fórmula té en compte el valor cadastral de l’immoble que consitueix la residència habitual fent que la quota sigui proporcional a aquest.

El termini per presentar les sol·licituds començarà el 17 d’agost i s’allargarà fins al 16 d’octubre. Les sol·licituds es poden presentar:

 • Telemàtica amb caràcter preferent, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament
 • Presencial amb caràcter excepcional a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament

L’any 2019, 274 famílies van ser beneficiaries d’aquest ajut.

Requisits per optar-hi

 • Figurar empadronats a Cerdanyola del Vallès com a mínim des de l’1 de gener de 2020.
 • Tenir la condició de propietari o arrendatari de l’habitatge habitual a Cerdanyola del Vallès.
 • Trobar-se dins dels barems econòmics següents (ingressos anuals):
 • Ingressos anuals:
  • Beneficiari – RMI + 75% RMI (23.275 euros)
  • Beneficiari + 1 persona – 2,50 x RMI (33.250 euros)
  • Beneficiari + 2 persones – 2,75 x RMI (36.575 euros)
  • Beneficiari + 3 persones – 3,00 x RMI (39.900 euros)
  • Beneficiari + 4 persones – 3,25 x RMI (43.225 euros)
  • Per cada persona de més – + 25% RMI (3.325 euros)
 • No disposar de cap més immoble, llevat d’1 pàrquing i un traster, considerat com a part de l’habitatge habitual. Queden exceptuats aquelles persones que disposin  d’un percentatge de titularitat de propietat o dret d’usdefruit de titularitat compartida, d’un immoble a més de l’habitatge habitual.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here