S’ha obert el termini perquè microempreses d’Esplugues amb activitat oberta al públic puguin sol·licitar una subvenció per a la realització d’actuacions necessàries per reobrir l’establiment, com material sanitari i higiènic, mampares o digitalització, entre d’altres. La convocatòria està oberta a empreses de deu persones o menys en plantilla, incloses les formades exclusivament per una persona treballadora autònoma, i amb facturació l’any 2019 inferior als 600.000 €.

Aquesta subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes adreçats a empreses. L’import dels ajuts serà com a màxim el 80% del cost total d’adquisició del material necessari i no podrà superar els 1.000 €. L’Ajuntament concedirà aquesta subvenció fins a esgotar una partida pressupostària de 150.000 € o fins al 30 de setembre. Per veure els requisits i formalitzar la petició s’ha d’accedir a aquest enllaç.

Publicitat

Es tracta d’un nou ajut inclòs al Pla de Reconstrucció aprovat per l’Ajuntament d’Esplugues, i consensuat amb agents econòmics del territori, per fer front a la crisi social provocada per la Covid-19. I que se suma a les subvencions per a unitats familiars amb ingressos limitats en què algun dels seus membres ha estat afectat per un ERTO o se li ha acabat el contracte i a les destinades a persones autònomes que tinguin reconeguda la petició extraordinària estatal per pèrdua d’ingressos o tancament (més informació, a la notícia inferior).

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here