L’Ajuntament  ha aprovat les bases per a la concessió d’ajuts al lloguer a les persones arrendatàries d’habitatge que tinguin dificultats per pagar total o parcialment la renda de lloguer, com a conseqüència de la crisi provocada per la Covid-19.

Malgrat les dificultats que tenen els ens públics per intercedir en la crisi econòmica i social que suposa per a les classes populars la limitació en l’accés de l’habitatge, ara s’hi afegeixen els condicionants de la crisi del Covid-19. Per consegüent, i amb voluntat d’articular una resposta a l’emergència residencial, aquestes bases esdevenen els primers ajuts estructurals que gestiona l’Ajuntament, de manera pionera a la comarca i després de resoldre amb emergència aspectes relacionats no només amb l’habitatge, sinó també amb l’alimentació o l’ocupació.
Ara, des de la reflexió i segons que ha manifestat l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras “tenim com a objectiu cobrir la demanda d’un dret bàsic com és l’habitatge, especialment per als casos més afectats com a conseqüència de la crisi sanitària, tant a nivell econòmic com social, i respecte al lloguer com a règim de tinença. També equilibrem aquestes subvencions amb la resta d’ajudes, de manera que es complementin i donin solucions reals que no impliquin més endeutament per part de la població afectada. A més, les treballem amb celeritat perquè es puguin atorgar de manera ràpida i eficient”.
Les persones beneficiàries d’aquesta subvenció hauran de respondre a un perfil afectat per l’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19, com estar en situació d’atur o trobar-se afectades per un ERTO o ERO, així com que la renda més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge habitual sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt de la unitat familiar, entre altres.
Així mateix, cal remarcar que sense perjudici del que pugui establir-se per altres administracions públiques, l’ajut econòmic que establirà la convocatòria és compatible amb qualsevol altre ajut de lloguer que estigui percebent la persona arrendatària, sempre i quan el total de les ajudes no superi el 100% de l’import del lloguer del mateix període.
Les persones que s’acullin a aquestes ajudes podran gaudir de fins a 3 mesos de renda, compatibles amb les que gestiona el Govern de la Generalitat i que preveu la subvenció del lloguer de fins a 6 mesos. Així, gaudint d’ambdues ajudes, les persones beneficiàries veurien garantida la renda del lloguer d’abril a desembre de 2020.
La tramitació de les subvencions serà degudament publicada i difosa pels canals habituals, prioritzant una gestió àgil i eficaç que no requereixi un excés de tràmits ni documentació i permeti agilitar l’ingrés el màxim possible.  El model de sol·licitud es publicarà a l’apartat de tràmits del web municipal.
https://www.komunica.press/lajuntament-crea-una-oficina-per-centralitzar-les-peticions-i-necessitats-de-la-poblacio-davant-del-covid19/

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here