Les famílies de Santa Coloma de Cervelló que s’han vist afectades per la crisi econòmica provocada per la pandèmia poden sol·licitar l’ajut extraordinari de 300 € que ha aprovat l’Ajuntament fins al 25 de juny.

L’ajut consisteix en una aportació de 300 € per família que es carregarà en una targeta moneder que s’haurà d’utilitzar per adquirir productes o serveis als establiments del municipi adherits a la campanya “Santa Coloma amb tu”.

Amb aquesta targeta moneder les famílies podran adquirir aliments, roba i productes de farmàcia i perruqueria. També serveis sanitaris com logopèdia, psicologia, ortopèdia, fisioteràpia; serveis formatius de reforç escolar, música, idiomes, llibres i material escolar, així com altres activitats o serveis adreçats a les famílies. També aliments per a consumir en bars i establiments de restauració. L’única limitació serà la compra de begudes alcohòliques, tabac, altres articles de fumador, loteries o jocs d’atzar.

Requisits

Les ajudes van destinades a famílies que han patit una disminució dels seus ingressos a causa de l’aplicació de les diferents mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-191. S’inclouen famílies en què algun dels seus membres estigui o hagi estat afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, o bé que hagi estat acomiadat. També es destinarà a famílies en què alguns dels seus membres hagi patit la reducció o el cessament de l’activitat com a professional autònom.

Els ingressos del sol·licitant i de la seva unitat de convivència han de ser iguals o inferiors als que determinen les bases de la convocatòria:

 • Sol·licitant sol/a:
  15.536,75 € renda màxima anual
  1.295 € renda màxima mensual
 • Família de 2 membres:
  19.920,00 € renda màxima anual
  1.660 € renda màxima mensual
 • Família de 3 membres:
  27.888,00 € renda màxima anual
  2.324 € renda màxima mensual
 • Família de 4 membres:
  33.465,60 € renda màxima anual
  2.789 € renda màxima mensual
 • Família de 5 membres:
  39.043,20 € renda màxima anual
  3.254 € renda màxima mensual
 • Família de 6 membres o més membres:
  44.620,80 € renda màxima anual
  3.718 € renda màxima mensual

Es consideren membres de la unitat econòmica de convivència familiar, les persones que estan empadronades amb el sol·licitant i tenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau (cònjuge/parella, pare/mare, fill/filla) i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats.

Per membre de la unitat familiar es tindran en compte els ingressos del sol·licitant així com del cònjuge o persona unida per anàloga relació i els fills majors de 18 anys que constin en el certificat de convivència (exclosos, per tant, persones adultes que siguin familiars com cosins, avis, oncles, cunyats, fins i tot fills que hagin conformat la seva pròpia unitat familiar però convisquin en el domicili dels pares sol·licitants de l’ajut).

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament dintre del termini establert.

Trobareu la sol·licitud en aquest enllaç.

També es poden presentar de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament concertant cita prèvia al telèfon 93 645 07 00. Es concedirà un ajut econòmic per família, i només pot fer la sol·licitud un dels membres de la unitat familiar.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here