Està previst que a principis d’aquest proper any 2022 surti a exposició pública el projecte executiu de substitució de la línia de 220 kV que connecta les subestacions de Magraners, a Lleida, i Begues. En el marc de l’execució d’aquest projecte de REE, es farà efectiu el trasllat de la línia d’alta tensió que discorre pel nucli urbà de Begues.

En aquest sentit, l‘Ajuntament de Begues i REE han acordat l’inici de les negociacions per establir un conveni de col·laboració per executar la part del projecte que correspon al terme municipal de Begues. A més, el conveni haurà de recollir les aportacions econòmiques tant de l’Ajuntament com de tercers que finalment s’acordin i establir el règim de pagaments i el calendari d’execució.

En una reunió prèvia amb el delegat de Red Eléctrica a Catalunya, José Ignacio Lallana i amb el director del projecte, Ángel Carbonero, l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, ha reiterat a REE l’interès i l’oportunitat del projecte, adquirint el compromís d’iniciar les tramitacions administratives pertinents per a la modificació de la línia.

El pressupost del projecte és de prop de 4 milions d’euros, dels quals 3,5 milions corresponen a les obres de desviament de la línia, la seva compactació amb la resta de línies que discorren pel límit nord del terme, i el desmantellament de les torres actuals a l’avinguda Mediterrània.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Begues ja compta amb reserves de crèdit pressupostari consignades en els darrers exercicis per a aquest projecte. Tot i això, l’objectiu és aconseguir la implicació d’altres administracions i, a aquest efecte, l’alcaldessa ja ha iniciat trobades amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya per assolir acords de finançament.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here