455 dones víctimes de violència masclista, 26 homes condemnats i 11 absolts en el tercer trimestre de 2016 al Baix Llobregat. El nombre de denúncies de violència masclista (501) disminueixen respecte el trimestre anterior (-27) com també respecte l’any anterior (-11). 21 de cada 100 dones víctimes de violència masclista dispensen la seva obligació de declarar en el procés judicial, aquesta proporció és superior als partits judicials del Baix Llobregat que al conjunt de Catalunya. El 85,5% de les denúncies van ser rebudes per atestat policial amb denúncia de la víctima de violència masclista, el 11,9% per atestat policial amb intervenció directa de la policia i el 8,1% per informe de lesions.

En el tercer trimestre de 2016 disminueixen les ordres de protecció iniciades al Baix Llobregat i disminueix el pes de les ordres de protecció denegades respecte el mateix període de l’any anterior. Així, mentre en el tercer trimestre de 2016 les ordres de protecció iniciades són de 122, en el 2015 eren de 133. Respecte el pes de les ordres de protecció denegades ha passat de suposar el 48,1% en el 2015 a ser el 47,5% del total de les ordres de protecció iniciades a la comarca en el tercer trimestre de 2016.

 

DatosViolencia2

 

Els assumptes civils als partits judicials del Baix Llobregat disminueixen i els assumptes penals augmenten respecte el trimestre anterior. La gran majoria dels agressors (71%) als que s’ha aplicat una ordre de protecció havien finalitzat una relació afectiva amb la seva víctima.

L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat publica l’informe trimestral de violència contra les dones amb l’explotació de les dades recollides pel Consejo General del Poder Judicial. Aquest informe recull dades de denúncies i renúncies; assumptes penals i assumptes civils i ordres de protecció.

 

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here