En marxa les obres per millorar la connexió entre els carrers de Castelldefels i Vacarisses i urbanitzar la zona verda de l’àmbit, al barri de Torre Baró del districte de Nou Barris. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), està executant els treballs per ordenar aquest sector, que a dia d’avui té un important desnivell de cota, de manera que es millorarà l’accessibilitat de l’entorn i es facilitaran els desplaçaments. La intervenció compta amb un pressupost d’1,2 M€ i està previst que acabi al març.

Es tracta d’un àmbit situat en un dels vessants de la serralada de Collserola, de manera que el terreny té un pendent fort i és molt estret i això dificulta l’accés i la mobilitat. Amb l’arranjament que s’està fent, es canviarà el traçat per eixamplar les voreres i la calçada, que tindrà dos carrils de circulació. El desnivell entre un carrer i l’altre es reduirà, ja que el de Castelldefels pujarà la seva rasant i el de Vacarisses la baixarà.

El projecte també inclou el condicionament de les zones verdes i espais interiors. En aquests espais, el verd s’incrementarà amb noves plantacions, ja que s’hi inclouran til·lers caucàsics i hidrosembra amb espècies autòctones. A més, a la banda edificada del carrer de Vacarisses s’hi faran rampes per accedir còmodament als habitatges existents.

Pel que fa al mobiliari urbà, es col·locaran papereres en els passos de vianants i baranes inoxidables de protecció en la vorera elevada a la cruïlla de Vacarisses amb Castelldefels. I s’instal·laran punts de llum de diferents alçades i potències.