135 comunitats del barri de Camps Blancs s’acullen a una subvenció amb fons europeus per rehabilitar energèticament els seus edificis

ENCARGO: Fotos de las obras de reurbanizaci—n (ya acabadas) de la manzana nœmero 5 del barrio de Camps Blancs

135 comunitats del barri de Camps Blancs han presentat la sol·licitud d’una subvenció del 100% per fer obres de rehabilitació energètica als seus edificis i disminuir així el consum a les llars. Aquests ajuts públics compten amb una aportació de la Unió Europea per valor d’1 milió d’euros en forma de fons FEDER. L’Ajuntament hi aporta una quantitat equivalent i s’encarrega de l’execució dels treballs. La inversió global ascendirà, doncs, a 2 milions d’euros.

Gairebé el 75% de les comunitats de veïns del barri han demanat la subvencióen el termini establert, que va finalitzar el dia 10 de febrer. L’actuació que es durà a terme als seus edificis consistirà principalment a injectar aíllament tèrmic a les façanes i les cobertes i millorar les condicions de salubritats dels forjats sanitaris.

Segons els càlculs de l’Ajuntament, el consum es reduirà com a mitjana en un 20% i l’ etiqueta energètica dels edificis millorarà en una lletra.

Per poder demanar les subvencions, la UE exigia com a requisit la constitució formal de comunitats de veïns . L’Ajuntament ha acompanyat el veïnat en el procés de regulació de les comunitats i la realització dels tràmits per poder accedir a aquestes i a altres ajuts per a la millora dels seus edificis, així com per gestionar de forma adient el dia a dia de les finques.

Aquest acompanyament al veïnat s’inscriu en el projecte Camps Blancs Transforma, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona en el marc d’un programa d’intervenció sociocomunitària adreçat a barris amb vulnerabilitat social pertanyents a 15 municipis.

L’Ajuntament acompanya també l’accés de tota la ciutadania de Sant Boi a ajuts per a la rehabilitació energètica dels edificis dintre d’altres programes específics de l’AMB i de la UE.

La rehabilitació energètica d’edificis és una de les eines que Sant Boi promou en el marc del projecte estratègic Sant Boi té energia per impulsar el procés de transició energètica amb una triple mirada ambiental, econòmica i social . Altres instruments són la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en equipaments municipals, la utilització de biomassa forestal com a combustible alternatiu o la sustitució del 100% de l’enllumenat públic per nou enllumenat LED.